Kronika wydarze

Licznik odwiedzin

Ods艂on : 729737

Jeste秏y na

Start Biografie
Z Herbertem i dla Herberta
wtorek, 01 pa藕dziernika 2013 12:09

 
艣roda, 18 wrze艣nia 2013 09:45

Henryk Chmielewski jest Papciem Chmielem od 1950 roku. Ten sympatyczny pseudonim tw髍cy powsta z potrzeb zupe硁ie naturalnych. W owym czasie w Warszawie by硂 dw骳h Henryk體 Chmielewskich. Obaj tworzyli, ten drugi by rysownikiem i karykaturzyst, starszym i bardziej znanym. Wci笨 ich mylono, wi阠 podzielili si ?podw髍kiem?, bo wcze秐iej nawet w Szpilkach pojawiali si jednocze秐ie.

Wi臋cej…
 
czwartek, 22 sierpnia 2013 15:33

15 sierpnia nad ranem w wieku 83 lat zmar w Nicei 秝iatowej s砤wy pisarz, intelektualista, autorytet i charyzmatyczna posta. S砤womir Mro縠k pozostawi po sobie ogromn literack spu禼izn, kt髍a sta砤 si cz甓ci polskiego i 秝iatowego kanonu literackiego. Pisa opowiadania, dramaty, niezapomniane listy do przyjaci蟪, kt髍e wydane zosta硑 w formie Dziennika. S砤womir Mro縠k to tak縠 autor znakomitych rysunk體, kt髍e stanowi niezwykle dowcipny zbi髍 humoru i lekkiej ironii opisuj眂ej nasz rzeczywisto舵 i nas samych.

?S砤womir Mro縠k by wielkim tw髍c, ale te niezwykle ciep硑m cz硂wiekiem. Dla ca砮go Wydawnictwa Literackiego by硂 to ogromne szcz甓cie, 縠 mogli秏y obcowa z tak wielk osobowo禼i i publikowa jego znakomite utwory. By naszym przyjacielem ? m體i prezes Wydawnictwa Literackiego Anna Zaremba Michalska. ?

Wi阠ej na stronie: www.slawomirmrozek.eu

 
pi膮tek, 25 stycznia 2013 12:58

縭骴硂 www.news.o.plMija 100 lat od urodzin cz硂wieka, kt髍ego muzyk zna i gra oraz kocha ca硑 秝iat. W Berlinie luty stanie si miesi眂em rocznicowym, w Sztokholmie do dzi trwaj uroczysto禼i, w Pary縰 za chwil, bo 24 i 25 stycznia, a zrobi to nie kto inny, jak Krystian Zimerman. Powt髍nie obchody rocznicowe, tym razem w Wielkie Brytanii, nasz polski pianista otworzy 30 stycznia. Potem zagra w Singapurze, Szwajcarii i Niemczech. Ameryka駍kie orkiestry przypomn mistrza w Chicago, New York?u, odb阣zie si tak縠 zaplanowana podr罂 koncertowa po Stanach ze wspomnieniami i muzyk o muzyku i kompozytorze. W naszym kraju obchodami rocznicowymi zajm si miedzy innymi: Towarzystwo im. Witolda Lutos砤wskiego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza, tak縠 serwis po秝i阠ony kompozytorowi ? www.lutos砤wski.culture.pl
Informacje z Dodatku Gazety Wyborczej z dnia 25.01.2013r.

 
Rok Tuwima
czwartek, 17 stycznia 2013 15:46

Julian Tuwim urodzi si w 1894 roku w dzi, zmar w 1953 roku w Zakopanem. Poeta, satyryk, t硊macz. Debiutowa w ?Kurierze Warszawskim?. Zosta jednym z cz硂nk體 za硂縴cieli ugrupowania poetyckiego ?Skamander?. Wsp蟪pracowa z wieloma scenami kabaretowymi. W latach 1940-1946 przebywa w Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Najpowa縩iejszy dorobek tw髍czy obejmuje utwory poetyckie dla dzieci.

 
wtorek, 28 sierpnia 2012 11:38

Urodzi砤 si 24 grudnia 1938 roku w Nowej Wilejce ko硂 Wilna. Po sko馽zeniu socjologii na Uniwersytecie Warszawskim odda砤 si pisarstwu. Jej ksi笨ki, bogate psychologicznie, podejmowa硑 tematyk spo砮czno-obyczajow, obyczajow i psychologiczn. We wszystkich ksi笨kach autorka budowa砤 szczeg蟪owe portrety psychologiczne kobiet, dziewcz眛 dojrzewaj眂ych do samodzielno禼i i wielobarwne obrazy skomplikowanych sytuacji rodzinnych. Du縪 w jej ksi笨kach refleksji, niewiary w mo縧iwo舵 porozumiewania si ludzi, pesymizmu, co zapewne wynika z osobistych do秝iadcze autorki. Proza Ostrowskiej jest wierna rzeczywisto禼i i przekonaniom autorki oraz wnikliwym obserwacjom, jakie gromadzi砤 w swej pami阠i.
Zmar砤 12 lipca 2012 roku w Wierzbinach.

 
poniedzia艂ek, 27 sierpnia 2012 16:14

Ze strony pl.wikipedia.orgBoles砤w Prus (1847-1912), w砤禼iwie Aleksander G硂wacki.
Ucze szk蟪 siedleckich i lubelskich, uczestnik powstania styczniowego, po jego upadku aresztowany i osadzony w wi陑ieniu. Po uwolnieniu z硂縴 egzamin maturalny i rozpocz背 studia na wydziale matematyczno - fizycznym Szko硑 G丑wnej w Warszawie. Jednak z powod體 finansowych przerwa edukacj, by podejmowa r罂ne zaj阠ia zarobkowe.

Wi臋cej…
 
pi膮tek, 13 lipca 2012 15:02

Najciekawszy pisarz z polskich prozaik體 XX wieku, tak縠 rysownik i grafik, tw髍ca Sklep體 cynamonowych i Sanatorium pod klepsydr.

Wi臋cej…
 
« pierwszapoprzednia12345nast臋pnaostatnia »

Strona 1 z 5


Stworzone dzi臋ki Joomla!.